Styret

Skrevet av NTH
 • Leder
  Geir Vestrheim, mobil: 982 32 776 / e-post: gves2(a)online.no
 • Nestleder
  Ketil Olsen, mobil: 900 54 898 / e-post: ketil.olsen(a)dct.no
 • Sekretær (arrangementskontakt)
  Heidi Vestrheim, mobil: 992 85 965 / e-post: hvestrheim(a)gmail.com
 • Kasserer
  Sissel Søgaard, mobil: 922 48 499 / e-post: sissel.sogaard(a)strombergs-plast.no
 • Styremedlem (sportslig leder klubb)
  Harald Gründel, mobil: 466 20 508 / e-post: harald.grundel(a)skanska.no
 • Styremedlem (hovedlagleder)
  Pål Svare, mobil: 400 08 839 / e-post: pal.svare(a)gmail.com
 • Styremedlem (utdanningsdriver)
  Lillian Pedersen, mobil: 917 63 171 / e-post: lillian.pedersen(a)eu.exide.com
 • Varamedlem (informasjonsansvarlig)
  Morten Schulte, mobil: 928 88 156 / e-post: moschult(a)online.no
 • Varamedlem (region- og dommerkontakt, materialforvalter)
  Frank Borghagen, mobil: 901 11 393 / e-post: frank.borghagen(a)gmail.com
 • Varamedlem (klubbhåndbok)
  Sigfred Andersen, mobil: 415 59 651 / e-post: sigfred.i.e.andersen(a)gmail.com