Fremtiden er avhengig av at vi er mer bevisste på å redusere avfallsmengden. Vi har de siste 20 år hjulpet bedrifter, institusjoner, borettslag og kommuner med skreddersydde produkter for å håndtere avfallet og skape ombruksløsninger.

www.strombergs-plast.no
office@strombergs-plast.no
Telefon 64 80 29 00